Εκδήλωση ΕΚΟ, Πέμπτη 28-11-2019, Συνεδριακό αίθουσα Ι4