Προκήρυξη θέσεως Διευθυντού Αναίμακτων Διαγνωστικών Τεχνικών