Ημερίδα με θέμα «Μικροπλαστικά στο νερό και στα απόβλητα» Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019 18:00-20:00 Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστημίου Πατρών