ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ» 2019-2020