Υποτροφίες για υποψήφιους διδάκτορες στο Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών