12 Υποτροφίες από το Ίδρυμα Παιδείας κ Ευρωπαϊκού Πολιτισμού