20 Μεταπτυχιακές Υποτροφίες, Ίδρυμα «ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ»