Το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» γιορτάζει τα 50 χρόνια λειτουργίας του