ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 2020 ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΙΔΡΥΜΑ MATSUMAE ΤΗΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ