Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο:«Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού»