Χορήγηση υποτροφίας σε Διπλωματούχο Πολυτεχνικής Σχολής ή Πτυχιούχο Τμημάτων Φυσικής/Χημείας, κάτοχο ΜΔΕ