Υποτροφίες για μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών – Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων