Υποτροφίες Αριστείας Ampère 2019-2020 της École normale supérieure της Lyon - ENS LYON