Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς χορήγηση Υποτροφίας σε έναν (1) υποψ. Διδάκτορα στο γνωστικό αντικείμενο «ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ_"Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ 2017"»