Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς χορήγηση Υποτροφίας σε έναν (1) Υποψήφιο διδάκτορα στο πλαίσιο του έργου «Ψηφιακή και δημόσια ιστορία: διασταυρούμενες θεωρίες και μεθοδολογίες των ιστορικών σπουδών και των νέων τεχνολογιών_"Κ.