Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς χορήγηση Υποτροφίας σε ένα υποψ. Διδάκτορα στο γνωστικό αντικείμενο Ανόργανη Χημεία-Χημεία Υλικών