Χορήγηση Υποτροφιών Εντομολογικής Εταιρείας Ελλάδος 2018-2019