Χορήγηση Χρηματικών Βραβείων στα παιδιά Ναυτικών , φοιτητές , που σπουδάζουν στα Ανώτατα ιδρύματα της χώρας.