Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς χορήγηση Υποτροφίας σε έναν (1) υποψ. Διδάκτορα στο γνωστικό αντικείμενο Τεχνικές διάχυσης αποτελεσμάτων ερευνητικών έργων και εφαρμογή τους