Πρόγραμμα υποτροφιών για νέους ερευνητές: «Séjours scientifiques de haut niveau» (SSHN)