ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Π.Μ.Σ. «Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων ΜΒΑ» (ΜΒΑ Food Business Management)