ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΊΕΣ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ