Προκήρυξη της οικονομικής ενίσχυσης μαθητών, σπουδαστών και φοιτητών