Ανακοίνωση για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μεταπτυχιακές σπουδές στην "Κατανεμημένη Πράσινη Ηλεκτρική Ενέργεια και τις Προηγμένες Δικτυακές για τη διαχείριση και την οικονομία της