Εκδήλωση για Μεταπτυχιακές Σπουδές, Υποτροφίες και Έρευνα στην Ολλανδία, 20/3/2018. Η παρουσίαση της κας Τριανταφύλλου