Ανακοίνωση Υποτροφιών για ερευνητές από το Ιαπωνικό Ίδρυμα Matsumae