Ενημερωτική εκδήλωση φοιτητικής ομάδας BiTUP σε συνεργασία με Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Πατρών, για Σύνταξη Βιογραφικού και Συνέντευξη εργασίας , 11/12/2017