Έναρξη του Β' κύκλου σπουδών του ΔΠΜΣ Δίκαιο και Πληροφορική