2 υποτροφίες από το Ίδρυμα Μποδοσάκη για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Πολιτιστική Διαχείριση των Πανεπιστημίων KENT και Οικονομικού Αθηνών