Τμήμα Υποστήριξης Φοιτητών, Απασχόλησης, Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Διοίκηση Εκπαίδευσης», Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Πανεπιστημίου Πατρών / Διοργάνωση Επιστημονικού Συμποσίου

Tο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Διοίκηση Εκπαίδευσης», του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Πανεπιστημίου Πατρών διοργανώνει επιστημονικό συμπόσιο με τίτλο:

 

«Η Εκπαιδευτική Διοίκηση στις Προκλήσεις των Αλλαγών.

Συνδιαλεγόμενοι στο Πολιτισμικό-εκπαιδευτικό Συγκείμενο»

 

Οι σύγχρονες οικονομικές, κοινωνικές, δημογραφικές και τεχνολογικές αλλαγές επηρεάζουν δραστικά τη ζωή των ατόμων, ενώ αυξάνεται η ανάγκη για βαθύτερη κατανόηση των γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων που απαιτούνται για τη διασφάλιση της επιβίωσης και της βιωσιμότητάς τους. Οι αλλαγές αυτές δεν αφήνουν ανεπηρέαστο και τον χώρο της εκπαίδευσης και ειδικότερα την εκπαιδευτική ηγεσία και διοίκηση.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση Εκπαίδευσης» του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, σε συνδιοργάνωση με άλλους σημαντικούς φορείς, υλοποιεί το επιστημονικό συμπόσιο με στόχο την ενεργοποίηση ενός εποικοδομητικού διαλόγου γύρω από σύγχρονες διαστάσεις και προοπτικές που εμπεριέχονται στο πεδίο της Διοικητικής Επιστήμης στην Εκπαίδευση.

 

H εγγραφή και συμμετοχή είναι δωρεάν.

 Θα χορηγηθούν στους συμμετέχοντες  βεβαιώσεις παρακολούθησης.

 

Χρόνος υλοποίησης: Παρασκευή, 17 Μαρτίου 2023, ώρα 17.00 - 21:00

  Σάββατο, 18 Μαρτίου 2023, ώρα 10.00 - 13:30

 

Τόπος υλοποίησης: Κεντρικό Αμφιθέατρο, Κουκούλι-Πάτρα,

Μεγάλου Αλεξάνδρου 1

 

Οργάνωση: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Διοίκηση Εκπαίδευσης», Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Πανεπιστημίου Πατρών

Τηλ.:  2610 962867, 2610 962870

website: manedu.upatras.gr ,   email: manedu@upatras.gr

 

Πρόγραμμα Συμποσίου 

http://manedu.upatras.gr/images/programma_symposiou_17_18Martiou2023.pdf

Είδος εκδήλωσης