Τμήμα Υποστήριξης Φοιτητών, Απασχόλησης, Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης

Ίδρυμα Μποδοσάκη: Προκήρυξη Επιστημονικών Βραβείων 2025

Στο πλαίσιο των κοινωφελών σκοπών του για την προαγωγή της παιδείας και των κατευθύνσεων που υπέδειξε ο Ιδρυτής του, Πρόδρομος Μποδοσάκης Αθανασιάδης, το Ίδρυμα Μποδοσάκη επιδιώκει μέσω των Επιστημονικών Βραβείων να ενισχύσει το δημιουργικό έργο νέων Ελλήνων επιστημόνων, να ανταμείψει τη συνεπή και συνεχή προσπάθειά τους για την προαγωγή της επιστήμης, να τιμήσει το ηθικό τους ανάστημα και να συμβάλλει στη δημιουργία σωστών προτύπων στην ελληνική κοινωνία.

Το έτος 2025 το Ίδρυμα Μποδοσάκη θα χορηγήσει τέσσερα (4) Βραβεία, έκαστο συνοδευόμενο από χρηματικό έπαθλο ύψους είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000€), κάθε ένα (1) Βραβείο εκ των οποίων αφορά σε έναν επιστημονικό τομέα από τους πιο κάτω:

1. Βασικές Επιστήμες: Φυσική

2. Βιοεπιστήμες: Βιοϊατρικές Επιστήμες

3. Εφαρμοσμένες Επιστήμες / Τεχνολογία: Τεχνητή νοημοσύνη / Διαχείριση περιβάλλοντος, φυσικών πόρων και ακραίων φαινομένων / Τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα

4. Κοινωνικές Επιστήμες: Οικονομικές ή Πολιτικές Επιστήμες

Τα βραβεία θα απονεμηθούν σε Έλληνες κατά την ιθαγένεια ή το γένος. Επιλέξιμοι υποψήφιοι είναι όσοι μπορούν να αποδείξουν ότι είναι Έλληνες πολίτες ή ότι τουλάχιστον ένας από τους δύο γονείς τους είναι/ήταν Έλληνας πολίτης και ομιλούν κατά δήλωση τους την ελληνική γλώσσα σε ικανό επίπεδο ώστε να είναι σε θέση να επικοινωνούν το επιστημονικό τους έργο στα ελληνικά.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος με αποδεδειγμένο ερευνητικό έργο και συνάφεια με το επιστημονικό πεδίο των Βραβείων.

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν οι γεννηθέντες από την 1η Ιανουαρίου 1985 και έπειτα (ενιαίο ηλικιακό όριο). Για τις μητέρες και τα πρόσωπα που κατά δήλωση τους είναι επιφορτισμένα με τον ρόλο του κύριου παρόχου γονικής φροντίδας το όριο ηλικίας αυξάνεται κατά ένα (1) έτος για κάθε τέκνο με όριο τα δύο (2) έτη (δηλαδή, σε περίπτωση ενός τέκνου ως ημερομηνία γέννησης των υποψηφίων ορίζεται η 1η Ιανουαρίου 1984 και μετά, ενώ σε περίπτωση περισσότερων από ένα τέκνων ως ημερομηνία γέννησης των υποψηφίων ορίζεται η 1η Ιανουαρίου 1983 και έπειτα).

Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων: 15 Οκτωβρίου 2024

https://www.bodossaki.gr/prokiryxi-epistimonikon-vraveion-2025/

Κατηγορία ανακοίνωσης