Τμήμα Υποστήριξης Φοιτητών, Απασχόλησης, Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης

οικονομολόγος

Οι οικονομολόγοι διεξάγουν έρευνες και αναπτύσσουν θεωρίες στον τομέα των οικονομικών, είτε πρόκειται για μικροοικονομική είτε για μακροοικονομική ανάλυση. Εξετάζουν τις τάσεις, αναλύουν τα στατιστικά στοιχεία και, σε κάποιον βαθμό, εργάζονται με οικονομικά μαθηματικά μοντέλα για την παροχή συμβουλών σε εταιρείες, κυβερνήσεις και συναφείς φορείς. Παρέχουν συμβουλές σχετικά με τη σκοπιμότητα των προϊόντων, τις προβλέψεις τάσεων, τις αναδυόμενες αγορές, τις φορολογικές πολιτικές και τις καταναλωτικές τάσεις.

Θέσεις εργασίας από την εταρεία Αθηναϊκή Ζυθοποιία Α.Ε.

Αναζητούμε 4 ταλαντούχους νέους, όπου 2 θα ξεκινήσουν από το εργοστάσιο μας στην Πάτρα, 1 από το εργοστάσιο μας στη Θεσσαλονίκη και 1 από την κεντρική μας αποθήκη – Logistics στην Αθήνα.

 

Παρακάτω θα βρείτε και τους αντίστοιχους συνδέσμους για να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.