Τμήμα Υποστήριξης Φοιτητών, Απασχόλησης, Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης

DevOps Engineer

Η εταιρία nvisionist αναζητά αναλυτή εφαρμογών DevOps, με σχετική εμπειρία 2-4 χρόνων. Απαραίτητη η γνώση bash scripting

Εργοδοτικός φορέας
Ανοιχτή θέση εργασίας
Ναι
Ελάχιστο επίπεδο σπουδών
Πτυχίο
Συνημμένα αρχεία