Τμήμα Απασχόλησης, Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης

Βιωματικό Σεμινάριο για Ήπιες Δεξιότητες στην Επιχειρηματικότητα, 7 & 14.5.2022

ΗΠΙΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: ΜΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Δωρεάν 4ωρο σεμινάριο για τελειόφοιτους/ες Στόχος του σεμιναρίου είναι να εισάγει τους τελειόφοιτους φοιτητές και φοιτήτριες του Παν. Πατρών στη σημασία των ήπιων δεξιοτήτων (soft skills) για τη επιτυχή μετάβαση στην αγορά εργασίας ή/και τη νεανική επιχειρηματικότητα με κοινωνικό αντίκτυπο.

Θα υλοποιηθούν βιωματικές δραστηριότητες με σκοπό την καλλιέργεια της ομαδικότητας και της συνεργασίας, καθώς και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων της «προσαρμοστικότητας», της «αποτελεσματικής στοχοθεσίας» και της «κριτικής σκέψης».

Για τη συμμετοχή σας απαιτείται προ-εγγραφή στον ακόλουθο σύνδεσμο ή στο QR code:

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=WKtSWtBCtEuz_HE91oItIKxsYjgdoP9EpjvUNcOz7-BUQzFFVlpGUklKUDRFTTBSWktEODFETkNORiQlQCN0PWcu

Το σεμινάριο διοργανώνεται από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, με την ευγενική υποστήριξη του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.

Είδος εκδήλωσης
Συνημμένα αρχεία