Τμήμα Υποστήριξης Φοιτητών, Απασχόλησης, Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης

9ο International Physical Internet Conference (ΙPIC2023) στην Αθήνα

Το ΕΠΙΣΕΥ του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου έχει αναλάβει τη συνδιοργάνωση του 9ου Διεθνούς Συνεδρίου IPIC2023 (International Physical Internet Conference), στην Αθήνα τον Ιούνιο (13-15/06). Με θέμα τις εξελίξεις, τάσεις και προκλήσεις της ψηφιοποίησης στους κλάδους της εφοδιαστικής και των εμπορευματικών μεταφορών, το IPIC οδηγώντας την παγκόσμια συζήτηση έχει καταστεί ορόσημο στις εξελίξεις προς ένα βιώσιμο -περιβαντολλογικά και οικονομικά- μέλλον της εφοδιαστικής αλυσίδας όπως αυτό διαμορφώνεται από το φυσικό διαδίκτυο (Physical Internet) και τις νέες τεχνολογίες. Με αφορμή τη τη φετινή συνδιοργάνωση της σημαντικού αυτού συνεδρίου από ένα ελληνικό φορέα, σας προωθούμε την πρόσκληση υποβολής εργασιών ΙPIC2023 Call for Contributions και σύνδεσμο με δυνατότητες υποστήριξης και συνεργασίας στο IPIC2023

Ι-SENSE Research Group 
Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο
Συστημάτων Επικοινωνιών & Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) / Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) 

Call for Contributions 

9th International Physical Internet Conference,
June 13-15th, Athens, Greece

The Physical Internet: Expanding the Logistics Scope

 

 ALICE - the European Technology Platform ALICE and ICCS – the Institute of Communication and Computer Systems/ NTUA are delighted to announce that the 9th International Physical Internet Conference – IPIC2023, the flagship conference on Physical Internet, will be taking place on 13-15 June, in Athens, Greece. This year's conference will be open to all physical internet topics focusing on Physical Internet as a suitable approach to overcome the latest global breakthroughs. IPIC2023 will welcome Physical Internet approaches and developments that : 

  • Support freight transport and logistics decarbonization in an affordable way by bringing further efficiency to logistics and enabling collaboration and sharing of assets at marginal set up costs. 
  • Provide further resilience to global and regional supply chains through the implementation of synchromodal strategies and interconnected logistics multimodal networks. 
  • Support the development of the circular economy by better addressing reverse logistics and close loop circular networks. 
  • Address urban logistics challenges, e-commerce and retail distribution in cities thanks to open an interconnected logistics and distribution networks 

International Physical Internet Conference (IPIC) 2023 welcomes: 

  • Paper & poster contributions
  • Practical developments 
  • Presentation of PI publications 

IPIC2023 Call for Contributions : https://www.pi.events/IPIC2023/sites/default/files/IPIC2023_Call%20for%20Contributions%20Announcement.pdf

The Physical Internet Concept

 

The Physical Internet concept aims to get freight flows and logistics services as accessible and connected as information and services are over internet in both global and last mile scopes. The Physical Internet (PI, π) has opened a paradigm-breaking field encompassing the interconnectivity and interoperability of smart logistics networks, transportation systems, manufacturing systems and supply chains, enabling seamless open asset sharing and flow consolidation on a massive scale.  

It aims to ease the way physical objects are moved, deployed, realized, supplied, designed, and used all around the world to improve by an order-of magnitude the overall performance in terms of economic, environmental and societal efficiency and sustainability.

https://www.etp-logistics.eu/alice-physical-internet-roadmap-released/

 

 

Είδος εκδήλωσης