Τμήμα Υποστήριξης Φοιτητών, Απασχόλησης, Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο “Παρόν και Μέλλον στην Ογκολογία”_ 28-30 Ιουνίου 2024

Θα θέλαμε να σας προσκαλέσουμε στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο “Παρόν και Μέλλον στην Ογκολογία”
που διοργανώνεται από την Ελληνική Εταιρεία Γηριατρικής
Ογκολογίας (Ε.Ε.Γ.Ο.) και το Ογκολογικό Τμήμα της Παθολογικής Κλινικής
του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών. Το Συνέδριο θα διεξαχθεί από 28 έως 30 Ιουνίου 2024
στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών.

Μπορείτε να δείτε το επιστημονικό πρόγραμμα στο παρακάτω link:
https://www.events.gr/images/events_files/programs/2024_06_28-30_patra_program.pdf

Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής
Άγγελος Κούτρας
Καθηγητής Παθολογίας – Ογκολογίας
Πανεπιστημίου Πατρών

Είδος εκδήλωσης