Υποτροφίες έρευνας και μεταπτυχιακών σπουδών από το Γαλλικό Ίδρυμα Μαθηματικών Επιστημών των Παρισίων