Χειριστή UAV - Εκπαιδευτή ΣμηΕΑ (Σχολή Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών).