Πρόγραμμα Ημερών Ορθολογισμού 2017 - Τετάρτες 22 και 29/3