Προκήρυξη θέσεων υποψηφίων διδακτόρων Social Media Analytics - Electronic Government | Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος