Εργαστήριο υποστήριξης για συμπλήρωση αιτήσεων σε προκηρύξεις ΑΣΕΠ (Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας) Γραφείου Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Πατρών