Προκήρυξη επιλογής δέκα (10) υποτρόφων, χωρίς διαγωνισμό, για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό ακαδ.έτους 2010-2011 από τα έσοδα του κληροδοτήματος "ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ"