ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ στό Ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα MULTIDRONE