Υποτροφίες για εκπόνηση διδακτορικού σε συνεργασία με πανεπιστήμια των ΗΠΑ