Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων (2η περίοδος) σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών