Διαγωνισμός για την ανάδειξη τεσσάρων (4) υποτρόφων, για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές