Χορήγηση δύο υποτροφιών εσωτερικού από το Ίδρυμα Γεωργίου και Ευτυχίας Εργαζάκη