Απολογισμός Ημερίδας Γραφείου Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Πατρών 23/5/2012