Εκδήλωση για Μεταπτυχιακές Σπουδές και Έρευνα στη Γερμανία, 1/4/2016