ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ - ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 ΤΕΕ